KSM66 tar ett socialt ansvar

Bygger skolor, startar läkarkliniker och värnar om jämställdhet

Visa fler artiklar

Med respekt för människor och miljö

Förutom att driva ett effektivt, ekologiskt jordbruk har Ixoreal engagerat sig socialt i den region där jordbruken finns – Rajastan. Majoriteten av de 200 anställda är kvinnor och lönerna är över genomsnittet, dessutom har alla försäkring, fri sjukvård och skolgång för sig och sina familjer. Något mycket ovanligt i Indien. Under de senaste åren har Ixoreal även byggt en pojk- och flickskola för över 500 barn med tillhörande läkarmottagning/sjukhus.

På KSM66 skolan är det lika många flickor som pojkar

Eftersom Rajasatan är en jordbruksbygd är boskapen viktiga för familjernas uppehälle. Nästa steg blev därför att även bygga veterinärkliniker och skydd till boskapen. 

KSM66 är döpt efter byarna

Relationen till området är så starkt att KSM66 är döpt efter de byar där jordbruken finns; K-Kota, S-Sandpur, M-Mandal. Siffran 66 däremot, kommer ifrån att det var vid det 66:e extraktionsförsöket som forskarna lyckades få fram ett komplett fullspektrum-extrakt första gången. 

Vi ser vårt sociala engagemang som en investering. Våra anställda känner sig trygga, uppskattade och delaktiga och då gör de också ett bättre jobb - och det kommer i slutändan våra kunder tillgodo

KSM66 säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

visa återförsäljare