Studier.

Samtliga studier är produktspecifika, viket innebär att de är gjorda exakt på det extrakt som finns i KSM66. I samtliga studier har dosen 2x300 mg använts – alltså en kapsel morgon och kväll. Erfarenhet i kombination med säkerhetsstudier visar att vid ökat behov kan dosen ökas till det dubbla.

studier

Många faktorer påverkar den slutliga effekten hos ett växtextrakt t.ex. – växtplats, skördetid och extraktionsmetod. Det enda objektiva beviset på effekt, säkerhet och upptag är upprepade kliniska studier. Studier som är genomförda på det extrakt och i den dos som ingår i kosttillskottet. Nedan finns ett urval av relevanta studier på KSM66. Vissa av studierna är gjorda på indikationsområden som går utanför de hos EFSA registrerade hälsopåståendena. Men eftersom studierna även stödjer de tillåtna hälsopåståendena avseende funktion, säkerhet och upptag har vi trots det valt att göra dem tillgängliga. Om du är intresserad av ytterligare studier får du gärna kontakta oss.

De av EFSA registrerade hälsopåståendena är: KSM66, fullspektrumextrakt av Ashwagandha (Withania somnifera) bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning. Via sin antioxidativa kapacitet bidrar Ashwagandha även till bibehållen allmänhälsa.

KSM66 – a safety evaluation

After an incorrect risk assessment by the Danish National Food Administration regarding the safety of ashwagandha root - where, based on mainly small animal studies on leaves and stems, they incorrectly concluded that ashwagandha root can have negative effects, we have chosen to publish a complete safety assessment, an independent expert report and a summary of the case. For more information, contact Tom Johnsson, head of R&D: +46705949195, tom@medicinegarden.se

Läs mer

KSM66 – en säkerhetsutvärdering

Efter en direkt felaktig riskvärdering av den Danska Livsmedelsverket avseende säkerheten kring ashwagandharot - där de, baserat på i huvudsak små djurstudier på blad och stam felaktigt konkluderat att ashwagandharot kan ha negativa effekter har vi valt att publicera en klinisk sammanställning av KSM66. Ytterligare, fördjupad information finns på ”KSM66 – a safety evaluation” Önskas ytterligare information, kontakta medicinskt ansvarige Tom Johnsson, 0705-94 91 95 eller maila på tom@medicinegarden.se

Läs mer

Kondition (VO2max), återhämtning och stresshantering förbättrades (2021)

A double-blind, randomized, placebo-controlled trial on the effect of Ashwagandha (Withania somnifera dunal.) root extract in improving cardiorespiratory endurance and recovery in healthy athletic adults

Läs mer

Ju sämre sömnkvalitet – desto bättre effekt. Både insomning och sömnkvalitet förbättrades (2021)

Clinical evaluation of the pharmacological impact of ashwagandha root extract on sleep in healthy volunteers and insomnia patients: A double-blind, randomized, parallel-group, placebo-controlled study

Läs mer

Äldres hälsa, livskvalitet och sömn förbättras (2020)

Efficacy and Tolerability of Ashwagandha Root Extract in the Elderly for Improvement of General Well-being and Sleep: A Prospective, Randomized, Doubleblind, Placebo-controlled Study

Läs mer

Mindre stress och oro samt bättre sömnkvalitet (2019)

Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study Jaysing Salve , Sucheta Pate , Khokan Debnath , Deepak Langade Published 12/25/2019, DOI: 10.7759/cureus.6466

Läs mer

Lättare insomning och bättre sömnkvalitet (2019)

Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Insomnia and Anxiety: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Study. Langade D, Kanchi S, Salve J, et al. (September 28, 2019). Cureus 11(9): e5797. DOI 10.7759/cureus.5797

Läs mer

Normalisering av sköldkörtelfunktion vid subklinisk hypotyreos (2017)

Efficacy and Safety of Ashwagandha Root Extract in Subclinical Hypothyroid Patients: A Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial. Sharma, A. K., Basu, I., & Singh, S. (2017). The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Läs mer

Minskad stress och kroppsvikt (2017)

Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Joshi, K. (2017). Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 22(1), 96-106. pub med

Läs mer

Bättre minne, koncentration och fokus (2017)

Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Bose, S. (2017). Journal of Dietary Supplements, 1-14. Chicago.

Läs mer

Ökad muskeltillväxt och styrka, mindre kroppsfett (2015)

Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial Wankhede, S., Langade, D., Joshi, K., Sinha, S. R., & Bhattacharyya, S. (2015). Journal of the International Society of Sports Nutrition, 12(1), 43. pub med

Läs mer

Ökad kondition och bättre fysisk och psykist hälsa (2015)

Efficacy of Ashwagandha (Withania somnifera [L.] Dunal) in improving cardiorespiratory endurance in healthy athletic adults Choudhary, B., Shetty, A., & Langade, D. G. (2015). Ayu, 36(1), 63

Läs mer

Ökad kvinnlig sexuell lust och funktion (2015)

Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Improving Sexual Function in Women: A Pilot Study Dongre, S., Langade, D., & Bhattacharyya, S. (2015). BioMed research international, 2015

Läs mer

Ökad sexlust, funktion och testosteronhalt (2013)

Clinical Evaluation of the Spermatogenic Activity of the Root Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study Ambiye. V. R., Langade, D., Dongre, S., Aptikar, P., Kulkarni, M., & Dongre, A. (2013). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

Läs mer

Reducerar stress, oro och nedstämdhet (2012)

A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of Ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., & Anishetty, S. (2012). Indian journal of psychological medicine, 34(3), 255.

Läs mer

Förutom de kliniska humanstudier finns det två publicerade djurstudier från 2016 och 2017 vilka visar på ökad överlevnad, telomeras-aktivitet och bättre immunförsvar. Totalt har det genomförts 25 dubbelblinda, placebokontrollerade och randomiserade studier på KSM66. Just nu pågår ytterligare 19 studier, däribland en på över 1000 personer.

Säkerhetsstudier

Säkerheten på KSM66 har studerats både avseende akut överdoseringar såväl som vid längre tids intag av höga doser. Dosnivåer upp till 2000 mg/kg har testades vid upprepade studier på 100-tals djur (möss och råttor) utan att några biverkningar noterades. Även en möjlig gentoxisk effekt har utvärderats. Detta skall jämföras med normaldosen för KSM66 som är ca 5-10 mg/kg - alltså 200 gånger lägre än de doser som testads på djur under en period som motsvarar 8 människoår. Men störst trygghet utgör den fyratusenåriga, väldokumenterade användningen inom den Ayurvediska medicinen.

OBS, säkerhetsstudierna gäller specifikt det unika, 100% rena och ekologiska rotextraktet som finns i KSM66.

Världens mest certifierade växtextrakt

Kvalitetsarbetet med produktion, miljö och säkerhet har inneburit att KSM66 är världens mest certifierade kosttillskott. KSM66  är bl.a. certifierat av BSCG (Banned Substances Control Group). En av USA’s ledande organisationer inom antidoping.