Studier

KSM66: Produktspecifika studier, dosen som används är 300 mg KSM66 morgon och kväll
(2 kapslar)

KSM66 säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

Se återförsäljare

STUDIER

De av EFSA registrerade hälsopåståendena är: KSM66, fullspektrumextrakt av Ashwagandha (Withania somnifera) bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning. Via sin antioxidativa kapacitet bidrar Ashwagandha även till bibehållen allmänhälsa.

Bättre minne, koncentration och fokus (2017)

Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) Root Extract in Improving Memory and Cognitive Functions Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Bose, S. (2017). Journal of Dietary Supplements, 1-14. Chicago.

Läs mer

Minskad stress och kroppsvikt (2017)

Body Weight Management in Adults Under Chronic Stress Through Treatment With Ashwagandha Root Extract: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Joshi, K. (2017). Journal of evidence-based complementary & alternative medicine, 22(1), 96-106. pub med

Läs mer

Normalisering av sköldkörtelfunktion vid subklinisk hypotyreos (2017)

Efficacy and Safety of Ashwagandha Root Extract in Subclinical Hypothyroid Patients: A Double-Blind, Randomized Placebo-Controlled Trial. Sharma, A. K., Basu, I., & Singh, S. (2017). The Journal of Alternative and Complementary Medicine.

Läs mer

Ökad kondition och bättre fysisk och psykist hälsa (2015)

Efficacy of Ashwagandha (Withania somnifera [L.] Dunal) in improving cardiorespiratory endurance in healthy athletic adults Choudhary, B., Shetty, A., & Langade, D. G. (2015). Ayu, 36(1), 63

Läs mer

Ökad kvinnlig sexuell lust och funktion (2015)

Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract in Improving Sexual Function in Women: A Pilot Study Dongre, S., Langade, D., & Bhattacharyya, S. (2015). BioMed research international, 2015

Läs mer

Ökad muskeltillväxt och styrka, mindre kroppsfett (2015)

Examining the effect of Withania somnifera supplementation on muscle strength and recovery: a randomized controlled trial Wankhede, S., Langade, D., Joshi, K., Sinha, S. R., & Bhattacharyya, S. (2015). Journal of the International Society of Sports Nutrition, 12(1), 43. pub med

Läs mer

Ökad sexlust, funktion och testosteronhalt (2013)

Clinical Evaluation of the Spermatogenic Activity of the Root Extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in Oligospermic Males: A Pilot Study Ambiye. V. R., Langade, D., Dongre, S., Aptikar, P., Kulkarni, M., & Dongre, A. (2013). Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine

Läs mer

Reducerar stress, oro och nedstämdhet (2012)

A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of Ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., & Anishetty, S. (2012). Indian journal of psychological medicine, 34(3), 255.

Läs mer

Sexuell hälsa hos män (under publicering)

Läs mer

Förutom dessa 9 kliniska humanstudier finns det två publicerade djurstudier från 2016 och 2017 vilka visar på ökad överlevnad, telomeras-aktivitet och bättre immunförsvar. Dessutom är ytterligare 7 humanstudier klara inom områden som: Klimakteriebesvär, äldres hälsa, sport och träning, immunförsvar, vikt mm.

Säkerhetsstudier

Säkerheten har studerats både avseende akut överdoseringar såväl som vid längre tids intag av höga doser. Även en möjlig gentoxisk effekt har utvärderats. Dosnivåer upp till 2000 mg/kg testades. Ingen biverkningar noterades. Detta skall jämföras med normaldosen för KSM66 som är ca 5-10 mg/kg - alltså 200 gånger lägre.

KSM66 har också erhållit GRASS status - vilket innebär att FDA (läkemedelsverket) i USA noga har utvärderat säkerheten både med avseende på användning i mat och i form av kosttillskott. Men störst trygghet utgör den fyratusenåriga, väldokumenterade användningen inom den Ayurvediska medicinen.