KSM66 motverkar
stress

Det är kliniskt visat.

EKOLOGISKT ODLAD.
KLINISKT DOKUMENTERAT KOSTTILLSKOTT
EXTRAHERAD UTAN LÖSNINGSMEDEL & ALKOHOL

KSM66 säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

Se återförsäljare

WHEN TRADITION MEETS SCIENCE

KSM66® motverkar stress.

– Återskapar mental balans, ork, lust och funktion.

KSM66 är ett ekologiskt fullspektrumextrakt av Ashwagandharot. Extraherad enligt Ayurvedisk tradition med en metod som det tog 14 år att utveckla och som kallas Green Chemistry. En miljövänlig och ren metod där varken lösningsmedel eller alkohol används. Men det allra viktigaste - effekten och säkerheten är visad i 22 kliniska, dubbelblinda och placebokontrollerade studier (varav 12 är publicerade och resten förväntas publiceras under kommande år)

Därför gör stress oss trötta och överviktiga.

När vi utsätts för upprepad stress ökar produktionen av kortisol, ett stresshormon som bl.a. bryter ner muskler för att frigöra glukos – blodsockerhalten ökar. Fortsätter stressen sjunker energiomsättningen. Det blir allt svårare att försvara sig mot det som orsakar stressen. Tröttheten och oron ökar samtidigt som det blir lättare att lägga på sig extrakilon.
KSM66 bidrar till att vända den utvecklingen. Att det fungerar är visat i 22 kliniska studier.
Läs VIDARE

Stress.

Kliniska studier på KSM66® visar bland annat:

  • Minskad trötthet, stress och oro
  • Bättre sömnkvalitet
  • Ökad sexuell lust och funktion
  • Ökad energi, uthållighet och kondition
  • Ökad muskelstyrka, större muskeltillväxt och lägre BMI
  • Bättre minne, inlärning och koncentration
  • Ökad stresstålighet vilket bidrar till en normalisering av sköldkörtelhormon
  • Emotionell stabilitet, energi och stresstålighet under klimakteriet (under publicering)
  • Normalisering av immunsystemet och förbättrad hälsa hos äldre (under publicering)

Studier som understödjer de av EFSA registrerade hälsopåståendena för Ashwagandha:

KSM66, fullspektrumextrakt av Ashwagandha (Withania somnifera) bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning. Via sin antioxidativa kapacitet bidrar Ashwagandha även till bibehållen allmänhälsa.

se alla studier här