KSM66 motverkar stress

Det är kliniskt visat.

EKOLOGISKT ODLAD.

KLINISKT DOKUMENTERAT KOSTTILLSKOTT.

EXTRAHERAD UTAN LÖSNINGSMEDEL & ALKOHOL

KSM66 säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

WHEN TRADITION MEETS SCIENCE

KSM66® motverkar stress.

– Återskapar mental balans, ork, lust och funktion.

KSM66 är ett ekologiskt fullspektrumextrakt av Ashwagandharot.
Extraherad enligt Ayurvedisk tradition med en metod som det tog 14 år att utveckla och som kallas Green Chemistry.
En miljövänlig och ren metod där varken lösningsmedel eller alkohol används.

Se videon

Därför gör stress oss trötta och överviktiga

När vi utsätts för upprepad stress ökar produktionen av kortisol, ett stresshormon som bl.a. bryter ner muskler för att frigöra glukos – blodsockerhalten ökar. Dessutom sjunker energiomsättningen och därmed kaloriförbrukningen. Det blir lätt att lägga på sig extrakilon.
KSM66 bidrar till att vända den utvecklingen.

Läs vidare

Stress.

Skapar oro

Genom att öka kroppens motståndskraft mot stress hjälper Ashwagandha till att ta kontroll över vardagen. När stressaxeln blir lugnare minskar produktionen av kortisol - kroppen kommer i balans och energiproduktionen ökar. Vi blir piggare och får mer ork. Det blir lättare att hantera den stress vi utsätts för. Dessutom, när stressen sjunker, ökar tillgängligheten av dopamin, ett ämne med stor betydelse för välbefinnande, humär och glädje.


Sänker kaloriförbrukningen

Långvarig stress höjer nivån av stresshormonet kortisol. Ett katabolt hormon som strävar efter att sänka ämnesomsättningen i kroppen. Det kan verka ologiskt, men för våra förfäder handlade det om att bygga energireserver — att överleva tills det som orsakat stressen (svält, kyla, torka) hade passerat. För att spara energi sjunker också produktionen av testosteron, progesteron och östrogen — våra fettförbrännande och uppbyggande könshormon. En studie från 2014, gjord vid Columbus University i Ohio, visar att kaloriförbrukningen minskar med över 100 kalorier per dag vid stresspåslag - vilket ger en övervikt på ca 5,5 kg på ett år. Ashwagandha ökar motståndskraften mot stress – kaloriförbrukningen återgår till det normala.


Ökar inlagringen av fett

Kortisol är ett katabolt, d.v.s. nedbrytande stresshormon, som bryter ner muskler och fettceller för att frigöra energi (glukos) — blodsockerhalten och insulinnivån ökar. Om stressen fortsätter, sjunker ämnesomsättningen och därmed kaloriförbrukningen. Den energi som inte förbrukas lagras som fett — oftast kring midjan. Däremot byggs inte musklerna upp per automatik. För det krävs inte bara sänkt nivå av kortisol utan även träning. Ashwagandha normaliserar kroppens funktioner. Energin används till arbete istället för att inlagra fett.


Bryter ner muskler

När kroppen utsätts för upprepad eller långvarig stress bryter stresshormonet kortisol bl.a. ner muskelceller. Flera kliniska studier visar att styrka, muskeltillväxt och kondition ökar vid intag av Ashwagandha. En orsak är att när stresståligheten ökar, bidrar det till en normalisering av våra anabola (uppbyggande) könshormon – testosteron, östrogen och progesteron. Vilket i sin tur leder till att produktionen av ATP – den energi som musklerna använder – ökar. Dessutom stimuleras kroppens egen produktion av kreatin. När stresståligheten stärks, normaliseras också mängden hemoglobin – blodets syretransportörer – vår maximala syreupptagningsförmåga (Vo2-max) förbättras. Studier visar även att återhämtningen i musklerna påverkas. Sammantaget blir kroppen mer lättränad.


Minskar mängden könshormon

En av de tydligaste effekterna med Ashwagandha är effekten på könshormonen testosteron, progesteron och östrogen. Våra anabola, uppbyggande och lustskapande hormon – som står i direkt motsats till kortisol. När produktionen av kortisol minskar – ökar (normaliseras) mängden könshormon. Dessutom – när kortisolhalten sänks – ökar lugnet och piggheten. Ytterligare en förutsättning för sex och lust. Ashwagandha har använts i över 4000 år för att befrämja fertilitet och sexlust.


Gör oss trötta och ofokuserade

Ashwagandha visar i flera studier effekt på minne, logiskt tänkande och koncentrationsförmåga. Delvis förklaras detta med att när stresståligheten ökar, ökar tillgängligheten av GABA – en neurotransmittor som lugnar nervcellerna och som påverkar både fokuseringsförmågan och det mentala välbefinnandet. Dessutom normaliseras bildandet av kolin, en viktig beståndsdel i de fosforlipider som ingår i cellmembranen. Kolin aktiverar även bildandet av acetylkolin – ett ämne som underlättar signalerna mellan nervcellerna i hjärnan. En annan påtaglig effekt av ökad motståndskraft mot stress är att produktionen av ATP – d.v.s. den energiform som våra celler behöver för att kunna fungerar – ökar. Resultatet blir ökad vakenhet och mer ork och energi.


Kliniska studier på KSM66® visar bland annat:


  Minskad trötthet, stress och oro

  Ökad sexuell lust och funktion

  Ökad energi, uthållighet och kondition

  Ökad muskelstyrka, större muskeltillväxt och lägre BMI

  Bättre minne, inlärning och koncentration

  Ökad stresstålighet vilket bidrar till en normalisering av sköldkörtelhormon

  Emotionell stabilitet, energi och stresstålighet under klimakteriet (under publicering)

  Normalisering av immunförsvaret och förbättrad hälsa hos äldre (under publicering)

Studier som understödjer de av EFSA registrerade hälsopåståendena för Ashwagandha:

KSM66, fullspektrumextrakt av Ashwagandha (Withania somnifera) bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet, känslomässig balans, lättare insomning, avslappning, återhämtning och ork. Dessutom stödjer Ashwagandha mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ samt bidrar till energi, uthållighet och ökad muskelmassa vid träning. Via sin antioxidativa kapacitet bidrar Ashwagandha även till bibehållen allmänhälsa.

Se alla studier här