ÅTERFÖRSÄLJARE

KSM66 säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

ÅTERFÖRSÄLJARE

KSM66 är ett avancerat, ekologiskt kosttillskott med rötterna i den 4000-tusenåriga Ayurvediska läkekonsten. Den miljövänliga extraktionsmetoden, utan lösningsmedel eller alkohol, tog 14 år att utveckla. Men det allra viktigaste – effekten och säkerheten liksom mekanismen är väl dokumenterad genom bl.a. 18 kliniska, dubbelblinda och placebokontrollerade studier (varav 11 är publicerade och 7 är under publicering). För att sluta cirkeln säljs därför KSM66 endast av utbildad personal hos Life, Hälsokraft och utvalda hälsofackbutiker. Totalt ca 250 butiker spridda från norr till söder.