KSM66 tar ett socialt ansvar

KSM66 tar ett socialt ansvar

Förutom att driva ett effektivt, ekologiskt jordbruk har Ixoreal engagerat sig socialt i den region där jordbruken finns – Rajastan. Majoriteten av de 200 anställda är kvinnor och lönerna är över genomsnittet, dessutom har alla försäkring och fri sjukvård. Något mycket ovanligt i Indien. Under de senaste åren har Ixoreal även byggt en pojk- och flickskola för över 500 barn med tillhörande läkarmottagning/sjukhus för både barnen och deras familjer.

Dessutom, eftersom Rajasatan är en jordbruksbygd är boskapen viktiga för familjernas uppehälle. Nästa steg blev därför att även bygga veterinärkliniker och skydd till boskapen. Relationen till området är så starkt att KSM66 är döpt efter de byar där jordbruken finns; K-Kota, S-Sandpur, M-Mandal. Siffran 66 däremot, kommer ifrån att det var vid det 66:e extraktionsförsöket som forskarna lyckades få fram ett komplett fullspektrumextrakt första gången. 

Vi ser vårt sociala engagemang som en investering. Våra anställda känner sig trygga, uppskattade och delaktiga och då gör de också ett bättre jobb - och det kommer i slutändan våra kunder tillgodo

Därför gör stress oss trötta och överviktiga

läs mer

KSM66, Världens bästa Ashwagandha

läs mer

Ashwagandha - Prinsen av ayurveda

läs mer

Den kompletta historien om KSM66.

berättat av Chris Kilham - the Medicine Hunter.

Därför skiljer sig KSM66 från all annan Ashwagandha