Därför gör stress oss trötta och överviktiga

Därför gör stress oss trötta och överviktiga

När vi utsätts för upprepad eller långvarig stress ökar produktionen av kortisol, ett stresshormon som bryter ner muskler och fettceller för att frigöra energi (glukos) —blodsockerhalten och insulinnivån ökar. Om stressen fortsätter, sjunker ämnesomsättningen och därmed kaloriförbrukningen. Den energi som inte förbrukas lagras som fett — oftast kring midjan. 

Det kan verka ologiskt, men för våra förfäder handlade det om att bygga energireserver —att överleva tills det som orsakat stressen (svält, kyla, torka) hade passerat. Men för oss fungerar det inte så — efterhand som energiproduktionen minskar, blir det allt svårare att försvara sig mot det som orsakar stressen. Det är därför som tröttheten och oron ökar. För att spara energi sjunker också produktionen av testosteron, progesteron och östrogen —våra fettförbrännande och uppbyggande könshormon. Men även produktionen av sköldkörtelhormon påverkas vid stress – vilket kan leda till olika former av obalans. 

KSM66 vänder den utvecklingen. Motståndskraften mot stress ökar och kroppen kan börja fungera normalt igen. 18 dubbelblinda studier visar att det är så.

KSM66 tar ett socialt ansvar

läs mer

KSM66, Världens bästa Ashwagandha

läs mer

Ashwagandha - Prinsen av ayurveda

läs mer

Den kompletta historien om KSM66.

berättat av Chris Kilham - the Medicine Hunter.

Därför skiljer sig KSM66 från all annan Ashwagandha