Ashwagandha

Vid stress, trötthet och oro

KSM66 säljs både i butik och fraktfritt på nätet.

KSM66 tar ett socialt ansvar

KSM66 tar ett socialt ansvar

Förutom att driva ett effektivt, ekologiskt jordbruk har Ixoreal engagerat sig socialt i den region där jordbruken finns – Rajastan. Majoriteten av de 200 anställda är kvinnor och lönerna är över genomsnittet, dessutom har alla försäkring och fri sjukvård. Något mycket ovanligt i Indien.

Under de senaste åren har Ixoreal även byggt en pojk- och flickskola för över 500 barn med tillhörande läkarmottagning/sjukhus för både barnen och deras familjer. Dessutom, eftersom Rajasatan är en jordbruksbygd är boskapen viktiga för familjernas uppehälle. Nästa steg blev därför att även bygga veterinärkliniker och skydd till boskapen.

Relationen till området är så starkt att KSM66 är döpt efter de byar där jordbruken finns; K-Kota, S-Sandpur, M-Mandal. Siffran 66 däremot, kommer ifrån att det var vid det 66:e extraktionsförsöket som forskarna lyckades få fram ett komplett fullspektrumextrakt första gången.

Kartikeya Baldwa, grundare av KSM66, säger:


Vi ser vårt sociala engagemang som en investering. Våra anställda känner sig trygga, uppskattade och delaktiga och då gör de också ett bättre jobb - och det kommer i slutändan våra kunder tillgodo


Relaterade artiklar

Ashwagandha - Prinsen av ayurveda Post Image

Ashwagandha - Prinsen av ayurveda

Ashwagandha, basen till KSM66, är en av de viktigaste örterna inom Ayurvedisk medicin, med en dokumenterad användning under mer än...

Läs mer

KSM66, Världens bästa Ashwagandha Post Image

KSM66, Världens bästa Ashwagandha

KSM66 är den enda Ashwagandha-produkt i världen som produceras med 100% kontroll från frö till färdigt extrakt. Råvaran till KSM66...

Läs mer

berättat av Chris Kilham - the Medicine Hunter.